Archived Language Packs

ATutor 1.6.4 Language Packs
ATutor 1.6.3 Language Packs
ATutor 1.6.2 Language Packs
ATutor 1.5.3.3 Language Packs
 * Bulgarian - WINDOWS-1251 (48 KB)
 * Catalan - UTF-8 (45 KB)
 * English - ISO-8859-1 (47 KB)
 * Danish - ISO-8859-1 (44 KB)
 * Dutch - ISO-8859-1 (44 KB)
 * Farsi - WINDOWS-1256 (45 KB)
 * French - ISO-8859-1 (45 KB)
 * German - ISO-8859-1 (45 KB)
 * Hungarian - ISO-8859-2 (45 KB)
 * Italian - ISO-8859-1 (45 KB)
 * Korean - ISO-8859-1 (51 KB)
 * Latvian - WINDOWS-1257 (43 KB)
 * Norwegian- ISO-8859-1 (40 KB)
 * Portuguese (Brazil) ISO-8859-1 (44 KB)
 * Sinhala - UTF-8 (48 KB)
 * Spanish - ISO-8859-1 (44 KB)
 * Spanish - UTF-8 (44 KB)
 * Swedish - ISO-8859-1 (41 KB)
 * Thai - TIS-620 (43 KB)
 * Turkish - ISO-8859-9 (41 KB)


ATutor 1.5.3 -1.5.3.2 Language Packs
 * Chinese Simplified - GB2312 (39 KB)
 * Danish- ISO-8859-1 (49 KB)
 * English - ISO-8859-1 (50 KB)
 * Farsi - WINDOWS-1256 (47 KB)
 * Italian - - ISO-8859-1 (46 KB)
 * Latvian - WINDOWS-1257 (46 KB)
 * Norwegian Bokml - ISO-8859-1 (43 KB)
 * Portuguese - ISO-8859-15 (47 KB)
 * Portuguese (Brazil) - ISO-8859-1 (47 KB)
 * Spanish - ISO-8859-1 (48 KB)
 * Swedish - ISO-8859-1 (47 KB)
 * Turkish - ISO-8859-9 (44 KB)
 * Ukrainian - UTF-8 (52 KB)
 * Vietnamese - UTF-8 (54 KB)


ATutor 1.5.2 Language Packs
 * Arabic WINDOWS-1256 (40 KB)
 * Chinese (Traditional) - BIG5 (37 KB)
 * Danish - ISO-8859-1 (40 KB)
 * Dutch - ISO-8859-1 (43 KB)
 * English - ISO-8859-1 (46 KB)
 * Farsi - WINDOWS-1256 (43 KB)
 * French - ISO-8859-1 (43 KB)
 * German - ISO-8859-1 (43 KB)
 * Hungarian - ISO-8859-2 (41 KB)
 * Italian - ISO-8859-1 (44 KB)
 * Japanese - UTF-8 (42 KB)
 * Latvian - WINDOWS-1257 (42 KB)
 * Norwegian Bokml - ISO-8859-1 (40 KB)
 * Portuguese (Brazil) - ISO-8859-1 (42 KB)
 * Russian WINDOWS-1251 (43 KB)
 * Spanish - ISO-8859-1 (43 KB)
 * Spanish - UTF-8 (43 KB)
 * Thai - TIS-620 (41 KB)
 * Turkish - ISO-8859-9 (37 KB)
 * Vietnamese - UTF-8 (48 KB)

ATutor 1.5.1 Language Packs
 * Arabic - WINDOWS-1256 (39 KB)
 * Bulgarian - WINDOWS-1251 (40 KB)
 * Chinese Traditional - BIG5 (37 KB)
 * Chinese Simplified - GB2312 (34 KB)
 * Danish - ISO-8859-1 (40 KB)
 * English - ISO-8859-1 (44 KB)
 * Farsi - WINDOWS-1256 (56 KB)
 * French - ISO-8859-1 (42 KB)
 * German - ISO-8859-1 (41 KB)
 * Greek - ISO-8859-7 (39 KB)
 * Italian - ISO-8859-1 (41 KB)
 * Latvian - WINDOWS-1257 (40 KB)
 * Norwegian - Bokml - ISO-8859-1 (37 KB)
 * Portuguese - ISO-8859-15 (43 KB)
 * Portuguese - Brazil - ISO-8859-1 (43 KB)
 * Russian - WINDOWS-1251 (43 KB)
 * Spanish - UTF-8 (42 KB)
 * Thai - TIS-620 (42 KB)
 * Turkish - ISO-8859-8 (37 KB)
 * Ukrainian - UTF-8 (44 KB)
 * Vietnamese - UTF-8 (37 KB)

ATutor 1.5 Language Packs
 * Arabic - WINDOWS-1256 (54 KB)
 * Chinese - Simplified - GB2312 (48 KB)
 * Chinese - Traditional - BIG5 (51 KB)
 * Bulgarian - WINDOWS--1251 (54 KB)
 * English - ISO-8859-1 (62 KB)
 * Farsi - WINDOWS-1256 (69 KB)
 * Norwegian - Bokml - ISO-8859-1 (57 KB)
 * Portuguese - Brazil - ISO-8859-1 (59 KB)
 * Russian - WINDOWS - 1251 (59 KB)
 * Spanish - ISO-8859-1 (60 KB)
 * Thai - TIS-620 (58 KB)
 * Turkish - ISO-8859-9 (42 KB)

ATutor 1.4.3 Language Packs
 * Basque - ISO-8859-15 (61 KB)
 * Chinese Traditional - UTF-8 (66 KB)
 * English - ISO-8859-1 (69 KB)
 * Farsi - WINDOWS-1250 (58 KB)
 * French - ISO-8859-1 (69 KB)
 * German - ISO-8859-1 (69 KB)
 * Italian - ISO-8859-1 (65 KB)
 * Latvian - WINDOWS-1257 (65 KB)
 * Portuguese (br) - ISO-8859-1 (64 KB)
 * Russian - WINDOWS-1251 (63 KB)
 * Serbian - WINDOWS-1250 (63 KB)
 * Spanish (es) - ISO-8859-1 (63 KB)
 * Thai - TIS-620 (60 KB)
 * Taiwanese - Big5 (55 KB)
 * Ukrainian - WINDOWS-1251 (63 KB)

ATutor 1.4.2 Language Packs
 * Chinese Simplified - GB2312 (41 KB)
 * Danish - ISO-8859-1 (54 KB)
 * Dutch - ISO-8859-1 (53 KB)
 * Farsi - WINDOWS-1256 (48 KB)
 * French - ISO-8859-1 (56 KB)
 * German - ISO-8859-1 (55 KB)
 * Greek - ISO-8859-7 (49 KB)
 * Hungarian - ISO-8859-2 (47 KB)
 * Italian - ISO-8859-1 (52 KB)
 * Latvian - WINDOWS-1257 (52 KB)
 * Portuguese - ISO-8859-15 (54 KB)
 * Russian - WINDOWS-1251 (53 KB)
 * Serbian - WINDOWS-1250 (49 KB)
 * Slovenian - ISO-8859-2 (52 KB)
 * Spanish - ISO-8859-1 (54 KB)
 * Taiwanese - BIG-5 (45 KB)
 * Thai - TIS-620 (51 KB)

ATutor 1.4.1 Language Packs
 * Chinese Traditional - BIG5 (44 KB)
 * Danish - ISO-8859-1 (52 KB)
 * Dutch - ISO-8859-1 (52 KB)
 * Latvian - WINDOWS-1257 (51 KB)
 * Serbian - WINDOWS-1250 (47 KB)
 * Thai - TIS-620 (50 KB)

ATutor 1.4 Language Packs
 * Chinese Simplified - GB2312 (38 KB)
 * Chinese Traditional - BIG5 (43 KB)
 * Danish - ISO-8859-1 (52 KB)
 * Dutch - ISO-8859-1 (51 KB)
 * Farsi - WINDOWS-1256 (46 KB)
 * French - ISO-8859-1 (54 KB)
 * German - ISO-8859-1 (53 KB)
 * Italian - ISO-8859-1 (50 KB)
 * Portuguese - ISO-8859-15 (51 KB)
 * Slovenian - ISO-8859-2 (48 KB)
 * Spanish - ISO-8859-1 (51 KB)
 * Thai - TIS-620 (49 KB)